Книга представя духа и фолклора на Мизия

Книга представя духа и фолклора на Мизия

В навечерието на традиционния мизийски панаир излезе от печат ценното краеведско изследване „Духовна култура и фолклор на с. Букьовци /град Мизия“. То е обогатен вариант на дипломната работа за етнографията на селището на Нешка Туртанска. Авторката е виден педагог, краевед и фолклорист. Издала е книгите „Звезданки“, „Александрийка- танцът в литературата“ и „Погледец към народната култура“.

Тя пристига в Мизия като млад учител и тук среща своя съпруг Вълчко Туртански. Така мизийчани остават завинаги в сърцето й.

С присъщата си вещина и обич към фолклора Туртанска разкрива света на букьовчани от 18 и 19 век. Книгата съдържа три раздела- „Историко-географски преглед на селото“, „Духовна култура“ и „Народно поетическо творчество“. Особено ценни са записаните народни обичаи в Мизия, автентичните текстове на песни, местните легенди, предания, приказки и  гадания. Представени са имената на местностите, както и на родовете в Букьовци. Ценен снимков материал представя археологическите находки, традиционните облекла и различни сгради в селото от началото на 19 век.

Ласкави отзиви за разработката правят проф. Иван Дуриданов, Николай Дойнов, доц.д-р Йорданка Манкова и Калина Тодорова от отдел „Краезнание“ на РБ „Хр.Ботев“, които са публикувани в книгата.

За съжаление Нешка Туртанска не успя да види любимата си разработка. Но без съмнение  с „Духовна култура и фолклор на с. Букьовци /град Мизия“ тя е изпълнила своя дълг като етнопедагог и краевед. „Мисля, че тази книга е нашето Евангелие. И вярвам, че всяко новородено мизийче ще получава с кръщелното си свидетелство и тази книга“, споделя агрономът Маргарита Цветкова, която е сред основните дарители на книгата.

 

Книгата „Духовна култура и фолклор на с. Букьовци /град Мизия/

може да бъде закупена в гр. Мизия от Туристически информационен център /Старата сграда на общината в Мизия/

и във Враца в редакцията на в. „Враца днес“ ул. „С.Врачански“ 3 офис 6.
2018-08-03 07:54:01