Наеха безработни по проект „Работа”

Наеха безработни по проект „Работа”

28 човека от община Мездра започват работа от днес по Проект „Работа“. Те са назначени за срок от една година на минимална работна заплата. Разделени са в групи за асфалтиране, озеленяване и поддържане на града, изработка на бетонови изделия и други дейности от комунално-битов характер.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез „Агенция по заетостта“. Основна цел  на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда) от райони с високо равнище на безработица. Целевата група е безработни и неактивни лица. Проектът  е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България.

Пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
2018-08-01 13:44:26