ДП „РАО” търси аерозолен монитор

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” обяви обществена поръчка за „„Доставка на Аерозолен монитор – УДА-1АБ“. Уредът е за непрекъснат контрол и  измерване на обемната радиоактивност на бета радиоактивни аерозоли, съгласно техническа спецификация. В поръчката са включени още нестандартни елементи, резервни части и инструменти.

 Мястото на извършване на поръчката е СП РАО- Козлодуй, площадката на АЕЦ Козлодуй.

Прогнозната стойност на поръчката е 62 500 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 19 юли 2018 г. 15.55 ч.

Пълният текст на поръчката можете да намерите на сайта на ДП „РАО”, раздел „Профил на купувача”.

 

 
2018-07-30 09:28:23