20 криводолски ученици с практика в мебелни фирми

20 криводолски ученици успешно приключиха практиката си

20 ученици от IX, X, ХІ и XII клас от специалностите: “Производство на храни и напитки” и “Производство на мебели” към  СУ”Св.св.Кирил и Методий”,  град Криводол успешно приключиха практиката си от 240 часа на реални работни места по проект BG05M2OP001 - 2.006 -0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1.

Практиката на учениците се проведе в двете фирми- партньори ЕТ”КАМ – Никола Стойков” – Враца и „Никсън 98 - ЕООД”- Криводол в периода от 06.03.2018 г. до 02.07.2018 г.

По време на практиката учениците придобиха знания за работа в реална работна среда по професията,  усъвършенстваха  своите професионални компетенции и  придобиха нови. Развиха  умения  за планиране и организиране на определени технологични операции и ползване на приложен софтуер. Повишиха своята комуникативност, прецизност, дисциплинираност, отговорност, работа в екип.

Практиката  създаде възможност на учениците да усъвършенстват качества като:  инициативност, мотивираност за усвояване на нови знания и умения, умения за прилагане на трудови норми в планиране и организиране на дейности, работа в екип, контрол в група и самоконтрол.

След успешното приключване на практиката учениците получават стипендия в размер на 300 лв. и Сертификат за проведена практика на реално работно място.
2018-07-21 08:57:06