Ремонтират пет църкви в Белослатинско

Ремонтират път църкви в Белослатинско

Откриха обновената църква „Св. Апостол и Евангелист Лука” в с. Търнава. Православният храм е един от най-старите в Северозападна България. Строежът й започва през 1885 г., като участие взема почти цялото село. В последните  години бяха вложени много усилия, за да се облагороди храма и да придобие онзи приветлив облик на религиозен дом за местните вярващи.

В рамките само на две години църквата в Търнава за втори път е обект на ремонтни дейности. През месец август 2016 г. след отправена молба до Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет в неотложни ремонтни дейности са вложени 8 000 лв., а през юни 2018 г. е отпусната сумата от 8 000 лв. С тези средства беше подменена съществуващата дограма с ПВЦ, лакиране на пода на църквата и др.

Всичко това се случва благодарение на кмета инж. Иво Цветков и съдействието на народния представител Красен Кръстев. През настоящата 2018 г. има осигурено финансиране за частични ремонтни дейности също на 5 храма като осигуреното финансиране до момента е в размер на 47 000 лв. По одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група Бяла Слатина, е осигурен ресурс за ремонт и благоустрояване на местните храмове в размер на 50 000 лв.     

 

 

 

 
2018-07-20 16:43:26