Разкриват кризисен център за жертви на насилие

Разкриват кризисен център за жертви на насилие

Проект „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.  Проектът на фондация „Бъдеще и надежда“, в партньорство с Община Мездра, бе сред десетте одобрени проекта за предоставяне на социални услуги.

21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране на проекта, чийто  целеви групи са жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца.

Ползите от този проект са безспорни, тъй като услугата „Кризисен център“ е една от най-слабо предоставяните социални услуги в страната. Центърът ще може да обслужва нуждаещите се жени, деца и майки с деца от цялата област и страната. Средствата по проекта ще бъдат използвани предимно за обучение на персонала и доброволците и оперативна дейност на екипа. Основните цели са повишаване капацитета на екипа, популяризиране на услугата сред заинтересованите страни, привличане на доброволци. В създадения център чрез 24-часов непрекъснат денонощен режим ще се осъществява подкрепяща, преодоляваща изолацията и стимулираща социалната адаптация дейност.

С протекцията на община Мездра социалната услуга „Кризисен център“ ще получи издръжка от държавния бюджет след приключване на проекта.
2018-07-20 10:08:37