Преобразяват стария пазар в Козлодуй

Преобразяват стария пазар в Козлодуй

Процедура за избор на фирма, която да упражни строителен надзор по време на ремонтните дейности по преустройството на стария пазар, обявиха от общинската администрация в Козлодуй. Дейностите предвиждат демонтаж и разрушаване на съществуващите настилки, изграждане на нова алейна мрежа, презатревяване на зелените пространства, поставяне на осветителни стълбове и изграждане на шахти с водопроводни кранове. Ще бъде реставриран и съществуващият там фонтан с монтажа на нов такъв със скулптурна фигура в него. Предвижда се да бъдат изградени още  стоманена навесна конструкция за покрит участък на пазара, както и площадка за паркиране от западната страна на имота за ползващите търговската и паркова зона. Решението на общинската администрация за преустройството на пазарното пространство е във връзка с новата политика за промяна на централната градска част. За осигуряването на строителния надзор, който изисква качествено и законосъобразно изпълнение на дейностите, са предвидени 3 600 лева. Офертите на кандидатите ще бъдат разгледани в началото на август.

Преустройството на стария пазар бе започнато още през септември 2016 година с премахването на част от търговските обекти там и с преустройството на останалите. Предвиждаше се до края на 2017 година дейностите да бъдат приключени, но през юли миналата година общинските съветници приеха предложението на администрацията за преразпределение на средствата за капиталови разходи и стана ясно, че проектът за стария пазар, който беше за 136 000 лева, няма да се реализира. Мотивът за това беше, че част от средствата не могат да бъдат харчени за дейностите, за които са били определени.
2018-07-13 15:41:51