Жителите на Мездра борят остеопорозата с домашни зеленчуци

Жителите на Мездра борят остеопорозата с домашни зеленчуци

 

Безплатни прегледи за остеопороза проведе в рамките на 3 дни Фондация АДРА-България в Мездра. Установени са едва няколко случая на намалена костна плътност от прегледани общо 150 души. Според медиците това се обуславя от това, че хората сами отглеждат екологично чиста храна, която е важен фактор за здравето.  От болестта са застрашени предимно хора с нисък социален статус, самотно живеещи и такива, за които здравната система е далечна и недостъпна, допълват ситуацията специалистите, като уточняват, че в България има много такива хора.

 

Това е предпоставка за следващите дейности на фондацията, които планират за най-бедния регион – Северозападна България, прегледи с оборудвана мобилна поликлиника „Зелена линейка“, както и услуга „Социален асистент“. Инициативата е предвидена за есента.

 
2018-07-10 09:41:37