Дебнат за излезли от употреба автомобили

Дебнат за излезли от употреба автомобили

Общинска администрация-Козлодуй предприе сериозни мерки срещу излезлите от употреба автомобили, които с години стоят на обществени площи. За второто тримесечие на годината са изведени 12 броя автомобили.

„Всички граждани се отзоваха още след първия издаден от нас предупредителен протокол и не се наложи да съставяме актове за административно нарушение”, коментира Виолета Илиева – служител по сигурността на информацията и Отбранително-мобилизационна подготовка. Служителите по опазване на обществения ред продължават да обхождат по сигнали на граждани райони, където има изоставени стари автомобили. „Гражданите имат право да държат автомобилите си в дворовете или в гаражи, но когато те са изоставени на паркинги, зелени площи, ние действаме съгласно Наредба №1 и предприемаме първоначално предупредителни мерки. Ако няма резултат, издаваме актове и след това – наказателни постановления”, уточни още Илиева.

 
2018-07-09 12:16:10