Лятно детско обучение в Мездра

Лятно детско обучение в Мездра

 

Група от 18 ученици, възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий се включиха в Лятно детско обучение към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организирано от Община Мездра. Целта на обучението бе, чрез различни занимания, децата да се научат да избягват агресията, да работят в екип, да разпознават доброто и лошото и да помагат на хората и природата.

 

В рамките на курса децата имаха възможност да се запознаят с работата на жандармерията и пожарната. Да разгледат работната обстановка и да се докоснат до специализираното оборудване, с което те работят в ежедневието.

 

На едно от мероприятията, „Приятели на Българския младежки червен кръст“ изнесоха лекция на участниците в Детско лятно обучение за вредата от легалните и нелегалните психотропни вещества, както и представиха практически семинар по оказване на първа долекарска медицинска помощ на пострадал.

 

Обучението завърши с посещение на АК „Калето“, където децата имаха възможност да се докоснат до историята, бита и културата на средновековните хора, както и да научат интересни факти за произхода на Мездра. Последното занимание беше свързано с Екологията и опазването на природата.

 

Подарък за доброто представяне и дипломиране на децата бе организирана от Община Мездра екскурзия до Монтана, където освен самия град разгледаха още парк „Сините езера“, яз. Огоста и „Клисурския манастир“.

 
2018-07-09 12:01:41