Наливат близо половин милион в козлодуйската болница

Наливат близо половин милион в козлодуйската болница

Ново медицинско оборудване ще бъде доставено в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Козлодуй. За целта са осигурени средства в размер на 452 289.60 лв. Дейностите са във връзка с изпълнението на проекта за модернизация на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020. За избор на изпълнител за доставка на медицинското оборудване Община Козлодуй обяви обществена поръчка. Изпълнението й включва доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на медицинско оборудване, както и обучението на персонала за работа с новата техника.

Най-голяма част от средствата – 132 687,60 лева са предвидени за закупуване на ново родилно легло, ехограф, кувьоз за интензивна грижа, апарат за контролирана вентилация на новородени и три комплекта операционни инструменти за Акушеро-гинекологичното отделение на болницата. Почти 100 000 лева ще задоволят нуждите на Хирургично отделение от нови две операционни маси с две стационарни и две мобилни операционни лампи, десет барабана за стерилизация, две аспирационни помпи и две колички за превръзки. Ехограф, дефибрилатор, апарат за интензивна и неинтензивна вентилация и стрес тест система, за които са предвидени 92 190 лева, ще бъдат закупени за нуждите на Вътрешно отделение. За Отделението по анестезиология и интензивно лечение, за което са отделени 91 228,80 лева, ще се осигурят нов анестезиологичен апарат, респиратор и анестезиологичен модулен пациентен монитор. Нов ултразвуков терапевтичен апарат ще е на разположение на специалистите в отделението по Физиотерапия, а в Неврологично отделение ще работят на нови два ехокардиографа.

Включено е и гаранционното обслужване и поддръжката на медицинското оборудване, както и доставката на резервни части за него, като се посочва, че всички такси и разходи, свързани с тези дейности, са за сметка на изпълнителя. Оферти могат да се подават в срок до 15 август.
2018-07-09 11:38:45