Експерти помогнаха на млада Черношипа ветрушка

Експерти помогнаха на млада Черношипа ветрушка

Експерти от РИОСВ – Враца  провериха сигнал от „зеления“ телефон за намерен млад екземпляр от семейство Соколови в двора на циментовия завод „Холсим“ в Бели извор. На място е установено, че птицата от вида Черношипа ветрушка (керкенез) е без следи от видими наранявания, но със съмнения за счупено крило. Птицата незабавно беше транспортирана за установяване здравословното й състояние и лечение.

 

Черношипата ветрушка е защитен вид, включен в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който за видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

 

 
2018-07-02 12:53:28