Откриха шивашки цех в Кнежа

Откриха шивашки цех в Кнежа

Днес с тържествен водосвет бе открито общинското социалното предприятие „Шивашки цех”, създадено по проект на Община Кнежа, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Шивашкият цех се намира в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия –Кнежа, където е извършен ремонт и е закупено необходимото оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала. В предприятието ще се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги.
Проектът осигурява заетост на общо 19 работници от различни целеви групи: безработни младежи, безработни над 50-годишна възраст, безработни лица с основно или средно образование, продължително безработни и др. На тях ще бъде подсигурена 18-месечна заетост, обучение, професионална квалификация, както и възможност да продължат кариерното си развитие и след това.
„Идеята за това предприятие възникна преди повече от година и аз съм изключително щастлив, че днес то е вече факт! С изпълнението на проекта ще улесним достъпа до заетост и ще бъде осигурена подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Благодаря на екипа от специалисти от Община Кнежа, които работиха неуморно за осъществяването и реализацията на проекта!“, каза кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.
2018-07-02 10:22:33