Наливат близо половин милион лева в канализационна мрежа

Наливат близо половин милион лева в канализационна мрежа

Първа копка по изпълнение на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кнежа“ – първи етап на канализация на ул. Назъм Хикмет” в града направи днес депутатът от ГЕРБ Пламен Тачев и кметът Илийчо Лачовски.

Строително-монтажните работи по проекта се изпълняват по договор за безвъзмездна финансова помощ № 12106/15.06.2018 г. сключен между Община Кнежа и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Разходите за строителен и авторски надзор ще бъдат осигурени от бюджета на Община Кнежа за 2018 г.

Изграждането на колектор по ул. “Назъм Хикмет” ще даде възможност за канализирането, отводняването и подобряване на социално-битовите условия на живущите в района. Изпълнител на строително-монтажните работи е „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, гр. София. Строителният надзор ще бъде осъществяван от „Ведипема“ ЕООД, гр. Плевен, а авторския надзор от врачанската фирма „СП-90“ ЕООД. Общата стойност на строително-монтажните работи е 406 001,95 лева с ДДС.

„Изказвам своите благодарности на г-н Пламен Тачев, който съдейства и помогна за одобрението на този проект. Благодарение на неговата подкрепа съвсем скоро дългоочакваната канализацията по ул. „Назъм Хикмет“ ще бъде факт”, категоричен е кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.


1
2


2018-06-25 11:39:22