“АЕЦ Козлодуй” набира студенти за платени летни стажове

“АЕЦ Козлодуй” набира студенти за платени летни стажове

Студенти по 15 специалности вече могат да кандидатстват за платените летни стажове в АЕЦ „Козлодуй“. Изискванията са за завършен ІІІ курс по съответната специалност обявена в програмата, минимален среден успех – много добър 4.50, компютърна грамотност и медицински документ за липса на здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Продължителността на стажа е  четири работни седмици, в периода от 23 юли до 17 август. В този период студентите разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени, а накрая представят презентации по него.
Кандидатите трябва да представят заявление и автобиография по образец, както и уверение със среден успех от последен завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучават. Срокът за подаване на документи е 6-ти юли, като те се приемат в деловодството в Дом на енергетика, на e-mail: [email protected] или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център. Одобрените стажанти ще бъдат уведомени по телефон.
2018-06-20 07:36:53