Разходиха деца из историята на Оряхово

Разходиха деца из историята на Оряхово

В Исторически музей - Оряхово беше проведена беседа "История на Оряхово - Възраждане". Посетителите се запознаха със значими извори за историята на града през Възраждането - османо-турски документи и пътеписи на различни пътешественици. Интерес предизвикаха откъсите от пътеписа на Евлия Челеби от 1666 г. и от книгата на Феликс Каниц "Дунавска България и Балканът".
Присъстващите разгледаха интересни публикации за миналото на града, сред които статии на Васил Харизанов и Николай Дойнов от сборника "Из миналото на град Оряхово", книгата на Тодор Златев "Българските градове по река Дунав през епохата на Възраждането", в която има отделна глава за Оряхово, и книгата на Никола Коцев "Град Оряхово до Освобождението".
2018-06-19 12:31:16