Боденец вече със спортна площадка

Боденец вече със спортна площадка

Открита спортна площадка с размери 19,2/32 м ще бъде изградена в мездренското село Боденец. Идейният проект бе представен пред жителите на населеното място. Общественото обсъждане се проведе на избраното за площадка място в присъствието на зам. кметът Сашо Илиев, главният архитект на община Мездра Марина Ташева, кметът на с. Боденец Емил Иванчев и представители на фирмата-изпълнител „Тобо Проджект“ ЕООД.

Проектът предвижда издигането на 2 подпорни стени и изравняване на терена, който се намира на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Г. Димитров“. Върху терена предстои да бъде изградено футболно игрище с размери 19,2/32 м,  ограда, трибуни и помещение за съхраняване на спортен инвентар.

 Присъстващите изразиха желание да се проектира пешеходна алея, свързваща двете улици, външна чешма за питейни нужди, осветление на площадката, както и да се увеличи зоната за трибуни.

 Възложителят на проекта – Община Мездра има задължението да осигури изходящи данни за осигуряване на вода за питейни нужди от водопроводната мрежа на ВиК, както и да осигури условия за присъединяване към електропреносната мрежа на ЧЕЗ Електроразпределение България ЕАД, като предвиди достатъчна мощност за осветление и захранване на сцената на площадката.

 Направените предложения ще бъдат включени в инвестиционния проект.


1


2018-06-13 14:02:13