Стартират ремонтни дейности в 2 детски градини

Стартират ремонтни дейности в 2 детски градини

Стартират ремонтните дейности в детските градини „Мир” и „Радост” в Козлодуй. Строително-монтажните работи включват реконструкция на вътрешното пространство в сградите. Продължителността на ремонта е три месеца. За да бъде осигурена безопасността и здравето на децата, за периода на ремонтните дейности, се осъществи преместване на сформирани сборни групи. В приемащите детски градини, ДГ „Звънче” и ДГ „Слънчице“ са създадени необходимите условия за грижа за децата, в съответствие с изискванията на нормативната уредба. За нормално протичане на работата е създадена организация за обезпечаване с необходимия брой педагогически, непедагогически и медицински персонал. Материалната база на приемащите детски градини разполага с достатъчен брой помещения, в които да бъдат настанени всички деца.
2018-06-12 14:09:12