Община Кнежа обяви редица свободни места

Община Кнежа обяви редица свободни места

Свободни работни места за 10 шивачи, 4-ма кроячи, 2-ма контрольори качество на продукти, офис мениджър, склададжия и хигиенист обяви Община Кнежа. Лицата ще бъдат назначени на трудови договори в началото на юли към общинско социално предприятие „Шивашки цех“. То е създадено по проект на Община Кнежа, по процедура „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Предвижда се работниците в предприятието (шивачи, кроячи и контрольори) да работят на двусменен режим. След подбор ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца с избраните кандидати, като след приключване на проекта ще бъде осигурена още 6 месечна заетост.
Кандидатите трябва да са безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, филиал Кнежа, да са физически лица, да имат завършено средно образование, както и да не са осъждани.
Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер  в община Кнежа, за проект „Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа“, в срок до 15 юни включително.

 
2018-06-12 09:38:54