Започва ремонтът на детска градина „Мир”

Започва ремонтът на детска градина „Мир”

Ремонт на ДГ „Мир” в Козлодуй започва през тази седмица. За целта с разрешение от Регионалната здравна инспекция от понеделник всички деца и персоналът на детското заведение временно ще бъдат преместени в сградата на ДГ „Слънчице“, където за тях са предвидени помещения.

За ремонта на детската градина са предвидени 413 456 лева с ДДС. Планира се реконструкция на вътрешната част на сградата, като с приоритет са покривът и старата ВиК-инсталация. Едва след планиране на разходите по тези ремонти и количествено-стойностна сметка на остатъка ще се реши какви точно други дейности ще се извършват в сградата. За изпълнител на ремонта е избран консорциумът ДЗЗД „Виа Дизайн Козлодуй“ със съдружници „Виа Конструкт Груп“ ЕООД, която ще извърши всички строително-монтажни работи, и „Орто-Дизайн“ ЕООД, отговорна за проектирането и изработването на инвестиционния проект, както и за упражняване на авторски надзор при изпълнението. Същият консорциум ще извърши и ремонта на детска градина „Радост“, като за него са предвидени 412 650 лева.
2018-06-08 14:47:42