Замърсяването на околната среда, тема на информационна среща

Замърсяването на околната среда, тема на информационна среща

Тематична информационна среща на тема „Замърсяване на околната среда-реките и крайградските зони-заплаха за нашето бъдеще “ се проведе в читалищната библиотека на Криводол. Лектори бяха екологът от общината Мария Петрова и експертите от РИОСВ-Враца- Димитрина Тинчева, а Деница Борисова и Полина Божидарова. В мероприятието се включиха 50 ученици от начален, среден на обучение при СУ-Криводол и около 20 родители и баби, които са част от проект на библиотеката в партньорство с училището. Учениците от 3 и 4 клас, с класни ръководители Татяна Ангелова и Надя Петкова, представиха драматизация на приказката „ Синя Приказка“, а второкласниците с класен ръководител Калинка Митова се изявиха с представянето на "Зелена приказка"- поеми от Леда Милева.

Информационната среща е част от проект „ Чиста околна среда за светло бъдеще“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „ Глобални библиотеки – България“ Конкурс за проекти 2018 „ Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с МК от читалищната библиотека при НЧ "Н.Й.Вапцаров-1924" и СУ "Св.св.Кирил и Методий" град Криводол.
2018-06-07 13:23:50