Гости от Малта посрещат утре в Кнежа

Гости от Малта посрещат утре в Кнежа

Утре общинската администрация в Кнежа посреща делегация от 12 души от малтийската община Гарб. Поводът е съвместен проект по програма „Европа на гражданите“, който изпълняват двете местни управи. 

Гарб е малък град, разположен в северозападната част на острова с население от 1 600 души. Проектът се разработва в сътрудничество и с неправителствената организация от местния град Рабат. Тяработи в сферата на биологичното земеделие. Създадена е през 2002 г. с цел координиране на проекти за устойчиво земеделие и биоразнообразие. Занимава се и с обучения по медии, комуникации, въпроси на ЕС и междукултурен диалог с партньори от Малта и от други страни в ЕС и извън него.

В Кнежа утре се очаква да пристигнат 12 души, сред които общински служители, земеделски производители и представители на неправителствената организация от красивата морска страна. Очаква се да представят своя опит и добри практики в земеделието. За да обменят опит и идеи с чуждестранните гости, кметът Илийчо Лачовски покани местни фермери и заинтересовани граждани, които искат да разискват възможносттеи за развитие и подобряване на бизнес климата на територията на общината. Друг акцент в дискусията ще бъде развитие на предприемачеството в малките населени места.
Срещата ще се състои в ресторант „Хибрид“ и започва точно в 10:30 ч. 
2018-06-05 14:46:31