Мобилни пунктове ще събират отпадъци

Мобилни пунктове ще събират отпадъци

Община Козлодуй стана част от Националната система за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, организирана от БалБок Инженеринг АД. Системата обхваща над 10 града в страната, сред които Велико Търново, Сливен, Средец, Банско, Гоце Делчев, Благоевград, Пловдив, Радомир, Русе, Левски, Варна, Разлог. Събирането на опасните отпадъци става чрез разполагане на мобилен пункт по график в цялата страна. Тази година в община Козлодуй са определени две дати – една през пролетта и една през есента.

На 8 юни (петък) 2018 г. от 10:00 до 16:00 часа, пунктът ще бъде разположен на паркинга до старата Полиция и ще приема абсолютно безплатно опасни отпадъци от домакинствата, а именно опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, луминесцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви, бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила.

Нека постъпим отговорно към природата и здравето на нашите деца като предадем опасните отпадъци от вкъщи в пункта.

 
2018-06-05 14:06:40