Приключи младежки проект в Община Козлодуй

Приключи младежки проект в Община Козлодуй

Преди дни в Козлодуй, по време на третото издание на младежкия фестивал „Шумът на реката”, участници в проект „Младите европейци – активни граждани” имаха възможност посредством информационен бюлетин и три вида видео клипове да представят работата си по проекта. Специален гост на фестивала беше Владимир Уручев – депутат в ЕП от групата на ЕНП. Той с интерес изгледа видео клиповете, които младежите бяха сътворили. Уручев отговори на всички въпроси, свързани с членството на България в ЕС и Председателството на България на Съвета на ЕС, които възникнаха по време на дискусията с младите обучители. „Радвам се, че има младежи от община Козлодуй, които се включват в европейски проект. „Младите европейци – активни граждани” е проект, който със сигурност ги учи на нови знания, свързани с Европейския съюз, с работата на Европейската комисия и различните институции. Изненадан бях да разбера, че са проведени обучения на над 250 младежи от община Козлодуй. Това е толкова вдъхновяващо. Всички имаме предвид, че Европа е изправена пред нови предизвикателства в съвременния свят. Миграционните политики, цифровизацията, мобилността са все теми, които касаят младите хора и в България, затова вярвам, че именно чрез участие в подобни проекти, европейските граждани под 18-годишна възраст придобиват нови знания и усъвършенстват качества, които са изключително нужни. В мое лице младежите могат да срещат винаги подкрепа и при необходимост съм насреща, за да съдействам.”, сподели господин Уручев в края на срещата с младите обучители по време на фестивала.

Проектът стартира в началото на годината, когато беше проведено въвеждащо обучение за основната група младежи. В рамките на обучението 18 млади хора придобиха умения за презентиране, комуникиране и работа в екип. За обучители бяха поканени Василена Нинова, която е преминала няколко обучения за обучители в Национален младежки форум, където е сертифициран обучител по неформално образование, и Божидар Александров, който е сертифициран обучител от единственото Национално обучение за обучители по методики на Съвета на Европа, проведено от Сдружение „Възможности без граници”, с подкрепата на Съвета на Европа. И двамата са членове на Съвета на ООН в България. Специално за обучението бяха подготвили Наръчник на младия обучител, който да бъде от полза на бъдещите обучители. Заедно с тях младежите, разделени на екипи, подготвиха теми и разработиха обучения, които се презентираха в периода март – май в четири училища в община Козлодуй.

Всеки един от екипите, сформирани по време на първото обучение от проекта,  проведе по четири обучения на ученици от осми до единадесети клас включително. В СУ „Христо Ботев”, с. Бутан, младите обучители се срещнаха и запознаха с целите на проекта общо 57 ученика, в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 110 ученика, в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – 60 ученика, а в ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй – 50 ученика. В края на всяко едно обучение възпитаниците на учебните заведения с голям интерес и ентусиазъм продължаваха дискусията със своите обучители.

 

В края на 2017-та година Община Козлодуй кандидатства за финансиране пред Националното сдружение на общините в Република България с проекта „Младите европейци – активни граждани” по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Исканата целева субсидия бе в размер на 2 940 лева, а участието на Общината бе в размер на 3 420 лева. С деветдесет от сто възможни точки проектът бе одобрен и финансиран, и дейностите, които стартираха през месец февруари 2018-та година, се изпълняваха от Общински детски и младежки парламент. Основната цел на проекта бе да запознае минимум 240 младежи в общината с възможностите за обучение и реализация, произтичащи от членството на България в ЕС, с постигнатите резултати на страната ни в рамките на евроинтеграционния процес, с отговорностите и достойнствата на Председателството.

Всички участници в проект „Младите европейци – активни граждани” с нетърпение очакват възможността да работят по следващ проект, свързан с ЕС.

 
2018-06-01 10:30:51