Започна реконструкцията на ВиК-мрежа в Оряхово

Започна реконструкцията на ВиК-мрежа в Оряхово

Започна реконструкцията и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа в град Оряхово
ЗАТВОРЕНИ СА СЛЕДНИТЕ УЧАСТЪЦИ: от ул. "22-ри Септември /при църквата "Св. Богородица"/ до ул. "9-ти Ноември" / пл. " 1300 години България"/
ОБХОДЕН МАРШРУТ: по ул. "Коста Лулчев" и ул. "Аспарух"
УЧАСТЪКА ПО УЛИЦА "КОСТА ЛУЛЧЕВ"
от ул. "22-ри Септември /при църквата "Св. Богородица"/ до ул. "9-ти Ноември" / пл. " 1300 години България"/
ОБХОДЕН МАРШРУТ: ПО УЛ. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ"

ЗАТВОРЕН УЧАСТЪК:
от ул. 9-ти Ноември" / площад 1300 години България" / до ул. "Искър" / автомивка над моста/
ОБХОДЕН МАРШРУТ:
по ул. "Юри Гагарин", ул. "Арх. Димитър Цолов", ул. "Иван Вазов"

ЗАТВОРЕН УЧАСТЪК:
от ул. "Искър" / автомивка над моста / до ул. "Христо Смирненски" / входа на болницата" /

ОБХОДЕН МАРШРУТ:
по ул. "Христо Смирненски", ул. "Юри Гагарин", "Арх. Димитър Цолов"

 
2018-05-29 16:31:51