Набират желаещи за лятна студентска бригада

Набират желаещи за лятна студентска бригада

За 18-та поредна година в Мездра ще се проведе единствената по рода си в България лятна студентска бригада. Организатор на алтернативната форма на трудова заетост на бъдещите висшисти е Община Мездра.

 В рамките на месец, студентите ще участват в дейностите по благоустройство и поддържане на чистотата в града с изграждане на бетонови изделия, почистване на канализационни шахти, ремонт на тротоари и асфалтиране на улични платна.

 В бригадата имат право да се включат студенти от различни специалности и форми на обучение. Единственото условие е кандидатите да са с постоянна адресна регистрация на територията на oбщина Мездра.

 Желаещите да участват в дейности по благоустрояване на общински обекти в града и селата, могат да се запишат в Центъра за информация и административни услуги на гражданите до 30 юни. Необходимите документи, които кандидатите следва да подадат са: заявление по образец, ксерокопие на студентска книжка, заверена за  учебната 2017/2018год. и лична карта.

 Желаещите да се включат в студентската бригада, могат да получат допълнителна информация на тел.: 0910/ 9 33 75 и 0910/9 21 16.

 
2018-05-23 09:07:31