Обновено! Бойко Борисов даде рамо на Бяла Слатина

Обновено! Бойко Борисов даде рамо на Бяла Слатина

В община Бяла Слатина с бързи темпове се нормализира обстановката след силната буря и градушката от вчера, която засегна множество жилищни  и обществени сгради. Общинският  щаб за защита при бедствия и аварии, изпълнява своите задачи своевременно и коректно, осигурявайки денонощно телефон и дежурства за връзка със засегнатите от бедствието  граждани. ОП „Чистота и строителство“ непосредствено след  бурята  започна  работа по почистване на важните пътни артерии. Още в късната част на деня пътищата бяха проходими. С днешна дата продължава почистването на последиците от стихията, като са сформирани множество екипи. В почистването освен отговорните за това лица се включиха и доброволци- служители от общинска администрация и общински съветници.

Работни групи от общинска администрация правят обход  на частни имоти за констатиране на нанесените щети.  В  тези трудни  и напрегнати часове,  Общината получи безрезервна подкрепа от Държавата, в лицето на самият премиер Бойко Борисов, на г-н Томислав Дончев, на областния управител г- жа Малина Николова, на кметовете от съседните общини, на много частни фирми и граждани доброволци.

По данни на щаба, последиците от бедствието ще бъдат премахнати до края на деня. Общината на този етап няма да може да се справи с отнесените пътища и покривни конструкции на общински сгради и жилища  на граждани.

 


1
2


2018-05-16 11:04:21