Мездра обнови административната си сграда

Мездра обнови административната си сграда

Община Мездра приключва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв. Срокът за изпълнение е 16 юни 2018 г.

Прилагането на енергоспестяващите мерки намаляват консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух, заяви инж. Генади Събков, кмет на Община Мездра при приключването на проекта. Това ще подобри както качеството на околната среда в града, така и условията на труд и нивото на административните услуги, предлагани в общината, добави той.

Конкретно, с изпълнението на проекта, сградата на общинската администрация преминава в категорията на енергиен клас „В“. Освен да осигури благоприятна работна среда, общият брутен годишен разход на енергия се намалява с 46,7% до 679 987.00 кWh/у, а емисиите на въглероден диоксид - със 109,3 тона/год., подчерта инж. Събков.

Потреблението на енергия преди изпълнението на проекта бе 1 275 090.00 кWh/у, с което сградата попадаше в клас „D“ от скалата на енергопотребление. С реализирането на енергоспестяващите мерки, тя повишава своя енергиен клас, което от своя страна води и до значителен екологичен ефект, обясни Светлана Мицева, ръководител на проекта.

Изпълнени са общо 6 вида енергоспестяващи мерки, стана ясно по време на заключителната пресконференция по проекта. Първата от тях обхваща топлоизолация на стените. Втората е за изолация на покрива и подпокривното пространство с топлоизолационен материал.

Третата енергоспестяваща мярка е за подмяна на съществуващата метална и алуминиева дограма със студен профил  с нова с AL профил с прекъснат термомост и стъклопакет с вътрешна PVC подпрозоречна дъска. Подменена е и отоплителна инсталация с монтаж на нова VRF система за отопление и охлаждане чрез климатизатори на цялата сграда, както и осветителните тела с монтаж на LED лампи 10W и пури, с цел  понижаване на мощността на осветителните тела, без да се намалява осветеността в помещенията.

По проекта е изградена соларна инсталация за битова гореща вода за захранване на помпа слънчеви колектори и бойлер. Пo този начин даваме пример за възстановяем енергиен източник, подчерта кметът на града инж. Генади Събков при приключването на проекта. И добави, че директните ползватели от прилагането на енергийните и технически мерки са 113 служители на общинската и държавните администрации, а косвени – всички жители на общината, външни посетители и инвеститори в региона.
2018-05-14 12:41:46