Ученици от Криводол разгледаха дело за противообществена проява

Ученици от Криводол разгледаха дело за противообществена проява

Деветокласници от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Криводол влязоха в обувките на членовете на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те разгледаха дело за нарушение на закона, извършено от непълнолетен. Домакин на проявата бе читалищната библиотека. Всички присъстващи бяха запознати с дейността на комисията от обществения възпитател Геновева Стаменова.  

 
2018-05-14 10:11:59