Завърши ремонтът на Вътрешно отделение в МБАЛ

Завърши ремонтът на Вътрешно отделение в МБАЛ

Приключиха част от ремонтните дейности в МБАЛ „Св. Иван Рилски” –Козлодуй. На третия етаж на болницата вече отвори врати изцяло ново Вътрешно отделение. В тази част са изградени болнични стаи с отделни бани и санитарни възли, две сестрински стаи, два хирургични кабинета и др. спомагателни помещения. Скоро ще бъде завършено реновирането на Физиотерапевтичното отделение и останалата част от помещенията на Вътрешно отделение. Предвидено е и изграждането на външен болничен асансьор с възможност за транспортиране на болнично легло. По проекта вече започна доставката на медицинско оборудване за следните отделения: Акушерство и гинекология; Лаборатория за медицинска диагностика; Хирургично; Неврологично; Център за физическа рехабилитация; Отделение по анестезиология. Дейностите се извършват по проект от Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.

 

 

 

 

 

 
2018-05-14 09:34:01