Питат мездрени за новия покрит пазар

Питат мездрени за новия покрит пазар

Покана за обшествено обсъждане към заинтересовани граждани отправи Община Мездра. Поводът е проектът за изграждане на  „Покрит пазар“ , трафопост, WC и паркинг върху общинска земя в железничарския град. Решение за начинанието, което е заложено в бюджета за 2018 година, вече бе взето от общинския съвет, който даде зелена светлина за амбициозния проект. 

Датата за публичното допитване е понеделник (14 май) от 14 ч. в голямата заседателна зала на общинската администрация (етаж 4).
2018-05-11 14:29:09