Обновяват 13 жилищни сгради

Обновяват 13 жилищни сгради

Първа копка за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради се проведе в община Мездра. По този начин бе даден старт на строително-монтажните дейности на обектите. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обща стойност на проекта е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.49 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.43 лв. като национално финансиране.  Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца до 21 ноември 2018 г.

В церемонията по „Първа копка“, която се проведе пред  блок „Здравец“, на ул. „Димитър Благоев“ № 8-10, участваха Сашо Илиев- заместник-кмет на Община Мездра, Розалина Георгиева – ръководител на проекта, Димитър Костов – координатор на проекта и др. Присъстваха и управители на фирмите-изпълнители на енергоспестяващите мерки и на строителния надзор.

Сградите не са ремонтирани от 30 години, откакто са построени. За всяка от тях е предвиден пакет от 3 енергийноспестяващи мерки. С прилагането им ще се намалят топлинните загуби през ограждащите елементи, което ще снижи разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%, подчерта инж. Розалина Георгиева при стартирането на строително-монтажните дейности по проекта.
2018-05-10 15:18:27