Стартира проект за енергийно обновление на 13 жилищни сгради

Стартира проект за енергийно обновление на 13 жилищни сгради

Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 жилищни сгради. Общата му стойност е 1 620 202.92 лв., а срокът за изпълнение 6 месеца до 21 ноември 2018 г.

Прилагането на енергоспестяващите мерки имат за цел да намалят консумацията и разходите за енергия. Сградите са строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи и единични тухли. За всяка от тях е предвиден пакет от 3 енергийноспестяващи мерки. С прилагането им ще се снижат разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%, което ще повиши и качеството на живот на 74 домакинства.

 
2018-05-10 13:02:35