Община ударно помага на „Енимал хелп”

Община ударно помага на „Енимал хелп”

Община Мездра подпомогна „Енимал хелп”  ударно с 12 000 лв. Средствата са в полза на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „В полза на животните в Мездра”. Това стана с платежно нареждане от 9 май. Парите са за дейности по овладяване популацията на безстопанствени кучета. Въпреки, че предварително сключеното споразумение между Община Мездра и сдружението не бе подписано, Общината днес преведе целеви средства в размер на 12 000 лв.

„Надяваме се Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “В помощ на животните в Мездра“ да използва средствата по предназначение за намаляване популацията на безстопанствените кучета в съответствие с Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра и в края на годината да бъдат отчетени положителни резултати“, каза кметът Генади Събков.
2018-05-09 16:39:16