Празничен концерт за Деня на Европа в Бяла Слатина

Празничен концерт за Деня на Европа в Бяла Слатина

Празничен концерт под надслов "Европа - много деца, много сърца" ще се проведе в Бяла Слатина. По време на него своя изява ще имат клубовете по проект "Обучение за успех". Целта на проекта, по който работят 10 училища от общината, е  създаване на условия за образователна интеграция на ученици и младежи от етническите малцинства. Дейността е насочена към съхраняване и развитие на културната им идентичност, осигуряване на  равен достъп до училищното образование и възможност за постигане на  успешна професионална, социална и творческа реализация.

      Представителите  на отделните клубове  ще  изявят своите таланти  в различни сфери и ще превърнат този ден в празник на творчеството и на инициативността. Като  част от многолика Европа, децата  ще покажат част дейността си през учебната година  в областта на танца, песента, сценичното изкуство, рисунката и куп още творчески умения и знания. Млади журналисти ще демонстрират своите възможности в сферата  на  комуникацията. Събитието ще започне тази вечер от 17.30 часа на площада пред шадравана в Бяла Слатина. Там ще има и шатри, където всички посетители ще могат да разгледат продуктите, които децата са направили през годината.

 

 

 
2018-05-09 09:32:42