Вкарват над 5 млн. лв. в ремонт на пътища

Вкарват над 5 млн. лв. в ремонт на пътища

Близо пет милиона и половина ще бъдат вложени в ремонта на пътищата в Козлодуй. За целта от кметския екип вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. Изпълнението на поръчката включва реконструкция и рехабилитация на общинския път до пристанище Козлодуй, както и този към крепостта Аугуста. Срокът за изпълнение е 8 месеца. Единственият критерий за избор на изпълнител е цената.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявление за участие е 8 юни.

 

 
2018-05-08 09:57:31