Яна Нинова: Стремим се да преодоляваме различията си

Яна Нинова: Стремим се да преодоляваме различията си

Яна Нинова- председател на Общински съвет-Мездра пред сайта "Враца днес"

 

Г-жо Нинова, кои според Вас са най-важните решения, взети от Общински съвет - Мездра през настоящия мандат?

 

- Според мен всички решения, които ОбС – Мездра е взел, а те в този мандат до момента са 521, са важни. Важни са за кмета на общината, кметовете на кметства, за гражданите и за всеки, който е вносител на докладна записка.  Понякога една молба на гражданин за отпускане на еднократна помощ за животоспасяващо лечение е много по-важна за самия него, отколкото решенията, касаещи по – голяма група от хора, като подобряване на инфраструктурата например.

 

-        Как работи общинският съвет – спазват ли се нормите от съветниците и има ли градивна комуникация помежду им?

 

Отговорно и съвестно е отношението на колегите общински съветници към работата им. Работим в дух на разбирателство и сътрудничество. Въпреки разнородните ни професии и политически ангажименти, всички 21 съветника се стремим да ги съчетаем и да изпълним задълженията, които нашите избиратели са ни делегирали с избора си.

 

-        От вашата перспектива кои са най-спешните проблеми за разрешаване в Мездра?

 

- Най-важно за Обшина Мездра е провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика, обновяване на градската среда, повишаване на грижата за хора в неравностойно положение, подкрепа на местния бизнес и жителите на община Мездра със създаването на благоприятна административна и икономическа среда. Не на последно място е кандидатстването на общината в европейски и национални програми.

 

Доволни ли сте от работата си с общинската администрация в града?

 

- Въпреки наличието на известни проблеми, тиражирани от местните медии в публичното пространство, Общинският  съвет се стреми да работи с общинска администрация в интерес на общината ни. ОбС не възпрепятства, а подкрепя с решенията си инициативите на кмета, когато те са положителни, градивни и са в полза на съгражданите ни. Но освен подкрепа за работата на кмета и администрацията, общинския съвет е и коректив в дейността им. При взимане на своите решения, съветниците винаги изслушват становището на общинската администрация и се съобразяват с него. Смятам, че при всички нас е водещо желанието да преодоляваме различията си и да работим за по – ефективно  местно самоуправление, за развитие на всяко населено място от общината ни и за всеки нейн жител.

В навечерието на 6 май, какво ще пожелаете на жителите на града и общината?

  • Благодаря за възможността да отправя пожелания към съгражданите си в навечерието на нашия празник – Деня на Мездра. Преди всичко желая на всеки да има крепко здраве, търпение и мъдрост! Да бъдем по – добри и толерантни един към друг. Нека заедно да изградим от община Мездра едно по – приветливо и привлекателно място за живеене на нас и децата ни!

Интервю на Петя ВАЛЕНТИНОВА
2018-05-06 11:02:39