»нж. √енади —ъбков: –аботим на високи обороти за модерна и социална ћездра

»нж. √енади —ъбков:  –аботим на високи обороти за модерна и социална ћездра

ѕо повод 6 май- ѕразникът на ћездра, разговар€ме с кмета на общината инж. √енади —ъбков

 

 √-н —ъбков, каква е равносметката за изминалата политическа година в навечерието на ƒен€ на ћездра? ƒоволен ли сте от работата и постигнатите от екипа ¬и резултати?

- «апочвам с думи на благодарност към служителите в общинската администраци€, социалните центрове, учебните заведени€, културните институции и кметствата. Ќе е лесно да се трудиш в публичната бюджетна сфера, срещу незадоволително възнаграждение и да постигаш добри резултати. ѕоставените цели и задачи б€ха преизпълнени. ¬идимите резултати обаче повишават очаквани€та на хората. јко сме направили една красива градинка, живущи на друго м€сто очакват веднага да се случи същото и пред техни€ дом. —ами си вдигаме летвата и с високите обороти, с които действа общинското предпри€тие „„истота“. «акупихме ценна техника, с ко€то градът и общината се поддържат много по-добре. »зобщо, стремим се във вс€ка сфера на обществени€ живот да работим задружно и мотивирано, под гол€м стрес и с малко ресурси. —м€там, че усп€ваме и това носи хубавите промени в ћездра.

ќт началото на мандата си получавате обвинени€, че сте съкратил чувствително щата в администраци€та. «ащо го направихте и как съум€хте да оптимизирате налични€ персонал да работи толкова ефективно?

  • –азделих се със служители, които не разбираха че са тук „да служат“ на хората, не да началстват. »сках да работ€ с мотивирани хора, които приемат работата си като кауза и разбират, че давайки за ћездра, даваме за нашите деца и внуци. —амо в последните седмици поканих 6-7 млади човека да работ€т в общинска администраци€, «а съжаление, работата не е привлекателно заради ниското заплащане и многото отговорности. Ќад€вам се скоро възнаграждени€та в бюджетната сфера да скочат и това да доведе свеж човешки ресурс, който да работи за общината.

Ќай-гол€мата новина за развитието на екипа ¬и безспорно е назначени€т наскоро зам.-кмет. Ќеведнъж политически опоненти ¬и обвин€ваха за отказа да си назначите заместници. «ащо го сторихте точно сега?

-«ащото имам реална нужда от помощ, за да изпълн€ амбициозните задачи, които сто€т пред екипа през тази година. Ќ€мам физическо време, дори да работ€ денонощно, да организирам и инспектирам всички процеси, които предсто€т в града и населените места от общината. ј те са важни и искат строг мониторинг. «а всеки е €сно, че който не провер€ва, не управл€ва. ƒесетките обекти, които сме заложили за обнов€ване в насто€щата инвестиционна програма, изискват отговорно отношение и изпълнение. –азчитам на нови€ си колега, комуто вече съм делегирал права и отговорности, да се включи активно и заедно да успеем.

 олкото до критиките, пак ще кажа – н€мах морално право да изисквам от колегите си упорита и отдадена работа, ако б€х кмет с трима заместници, който само идва и раздава задачи. «нам от личен опит, че това демотивира хората. »сках да дам личен пример – пръв идвах и последен си тръгвах от работа. Ќосех си и „домашно“ за вкъщи. “ака показах, че кметът може и тр€бва да работи повече от всички, защото е носител на основната отговорност за развитието на общината.

ƒавате висока за оценка за работата на екипа си, а политическите ¬и опоненти ¬и обвиниха публично в кадруване и корупци€. Ќамерихте ли парче истина в твърдени€та им?

 

-“ова, че н€кой решава да стартира предсрочно предизборната си кампани€ с грозни клевети и обвинени€, е политическо решение, което не разбирам и не искам да коментирам. ≈динствени€т отговор на тези атаки, които давам аз, е работа, работа и още работа. — екипа ми печелим проекти, организираме тържества, форуми, спортни меропри€ти€; ежедневно стартираме нови и нови ремонтни дейности; лансираме ефективни социални мерки в услуга на населението. »збрал съм да не се изжив€вам като политически оратор в медиите и интернет пространството. —м€там, че с тези клевети опонентите ми силно подцен€ват интелектуални€ капацитет на моите съграждани. ¬ ћездра всички се познаваме. ’ората виждат, зна€т и усещат какво всъщност се случва и кой – кой е.

 олкото до конкретните обвинени€ – проверки вече текат и те ще покажат истината.

 аква е истината за имагинерната спортна зала в ћездра? »ма ли шанс да се довърши изобщо този проект след всичко, проспано в годините?

-«а да имаме адекватен отговор на този въпрос, ангажирах експерти с опит в такива мащабни проекти, които да разгледат подробно казуса и да кажат €сно има ли бъдеше строителството на този обект и какви ресурси ще са необходими за евентуалното му приключване. Ћично според мен рискът в момента е твърде гол€м. √оворим за зала с възложен инженеринг през 2006 г., ко€то през 2018-а н€ма реален завършен проект. ƒопуснати са груби административни грешки, за които в€рвам, че правораздавателните органи ще потърс€т съответната отговорност. јко достатъчно компетентни независими експерти заключат, че е възможно да продължи строителството на това м€сто при тези услови€, ще търсим начин да финансираме начинанието. ћеждувременно ние едностранно прекратихме договора с избрани€ изпълнител, който отказа да поднови гаранциите за изпълнение на обекта. Ќа фирмата е преведен и аванс в размер на над 1 млн. 200 хил. лв., които се опитваме да възстановим по съдебен ред.

ƒруг гол€м скандал с политически оттенък разтърси ћездра преди месеци. ¬л€зохте в конфликт с мнозинството в общински€ съвет, което разреши да се направи нов устройствен план на терени в центъра на града, върху които евентуално да тръгне мащабно строителство. —ъдът подкрепи ¬ашето становище и определи решението им за незаконосъобразно. ѕриключи ли този казус, или още се търс€т начини за рестартиране на процеса?

- —игурен съм, че хората със сериозни икономически интереси ще търс€т начин да проби€т системата в сво€ угода, за да неутрализират конкуренци€та. јз обаче съм се заклел като кмет с обещанието да работ€ прозрачно за ћездра. «атова не бих си позволил да стана протеже на икономически субект, независимо колко вли€телен. «нам, че това е труден път. Ќа€сно съм, че политик „се убива“ с медийна пропаганда и манипулиране на общественото мнение. “очно така се работи срещу мен. Ќо напусто – н€ма да се прерод€ в послушко, който да вдига телефон на бизнесмен с трепт€щ гласец, или да припка до н€ко€ централата да се об€сн€ва за това или онова. Ќе мисл€, че за такъв кмет са гласували хората в общината и не см€там, че този профил ми отива.

ƒа се върнем на инвестиционната ¬и програма. “€ е амбициозна с отчетлив фокус върху благоустройството на общинските села. »зпълними ли са десетките заложени ремонти, които сте планирали?

- –аботихме здраво, за да постигнем финансова стабилност. ѕогасихме близо 4.2 млн. лв. стари задължени€. ”сп€хме да устоим и не просто спест€вахме, а и развивахме. “ака се стигна до тазгодишната програма, ко€то предвижда над 600 000 лв. инвестиции в селата от общината. —м€там, че живущите в т€х хора заслужават да вид€т подобрени€ в жизнената си среда. “очно затова не само град ћездра, а и всички околни селища, ще бъдат едни големи строителни площадки през тази година. Ќ€ма да има забравено населено м€сто. Ћично обиколих вс€ко село и познавам в детайли дори дребните битови неудачи на хората. ўе опитаме максимално да дресираме техните нужди с налични€ ресурс. јпелирам обаче към кметовете да мотивират жителите да вземат активно участие в предсто€щите обновлени€ на кметства, читалища, стадиони, гробищни паркове, улици, училища и т.н., защото за съжаление трудно се осигур€ва работна ръка в повечето от населените места.

¬се пак най-активна строителна дейност предстои в ћездра. ѕродължаваме изпълнението на дейностите по програма „–егиони в растеж“. ќт 51 жилищни сгради, в които ще се въведат енергоефективни мерки, 6 са вече изпълнени, а останалите 45 тр€бва да свършим до кра€ на 2018-а. “ова означава напрегнат строителен процес в цели€ град.  райната цел обаче си заслужава – освежен, модерен и практичен облик на града ни. ѕром€ната вече се случва, особено с обновлени€та на полици€та, пожарната, общинската администраци€ и социални€ комплекс в града.

»зграждате облик на социална община. ѕревозвате безплатно трудно подвижни и болни хора от селата до града, помагате на изпаднали в беда семейства…  акво коства това и възможно ли е да адресирате проблемите на все по-бедните и забравени българи в региона?

- оства усили€, енерги€ и средства – несъмнено. Ќо н€ма по-важно от това в работата на една общинска администраци€. Ќай-важното е хората да усет€т опора, да пов€рват, че н€кой се грижи за т€х, да вид€т, че властта не е абстракци€. Ќе помагаме, само за да ни хвал€т в медиите. ѕравим го от искрено убеждение, че нашите майки, баща и деца в нужда са наша отговорност. ƒали можем да помогнем на всички? Ќе знам, но можем да опитаме. «атова съм възложил на колегите от общински€ социален комплекс да направ€т анкета с всеки жител на общината във вс€ко населено м€сто, за да идентифицираме повтар€щи се нужди и проблеми. “р€бва политиката да се усеща конкретно, във всеки дом, от всеки човек.

ћездра крие богат туристически потенциал с дългата си истори€ и автентична култура. Ѕезспорно ј  „ алето“ е водещ туристически център е региона.  акво планирате за развитие на туристическата услуга?

- ќбектът е бенефициент по трансгранични проекти, които предвиждат обм€на на добри практики със съседни държави и провеждане на атрактивни събити€. ÷елта е в тези форуми все по-активно да се включват гости и посетители на „ алето“. —ъздаваме услови€ да участват в обучени€, демонстрации и други активности, които напомн€т богатата ни истори€, датираша още от тракийско време. “ака всички ще могат да съпреживе€т битът и културата на нашите предци. Ѕезспорно крепостта е носител на силна енерги€, гордост и безценен туристически ресурс за региона ни.

ќрганизирахте пъстра културна програма през насто€щи€ месец. “€ вече стартира с феста „“абиет“.  акво още да очакват гражданите в близко бъдеще?

-»скам дебело да подчерта€, че всичко това правим за хората.  олкото и сло€ асфалт да положим, каквито и ремонти да осъществим, хората се нужда€т от култура, за да ги обедин€ва, усмихва и вдъхнов€ва.  онкретно за събити€та. —тартирахме с колоритни€ „“абиет“-пилотно издание на фестивал с кулинарни изкушени€ и музикални звезди от Ѕалканите. јкцент в него са тематичните вечери – √ръцка, —ръбска, Ѕалканска и ‘олклорна /ћездренска/, защото предложиха различни културни усещани€. —ъбитието вече привлича гости от цели€ регион и показва градът в нова светлина. “ази наслада за сетивата ще прерасне в чествани€та по повод ƒен€ на ћездра – 6 май. —ледват чествани€ на годишнина на полици€та в града с участието на ћа€ Ќешкова. ѕосле продължаваме с изложби, концерти на наши даровити изпълнители, готви се и гол€м спектакъл на нашето читалище и неповторими€ ни ансамбъл. ѕравим всичко възможно и да организираме незабравима бална вечер на нашите абитуриенти, до които се допитахме ко€ музикална звезда биха искали да чу€т и вид€т на живо в ћездра. ћеждувременно ще проведем и любими€ парад по случай 24 май.

“радиционно силно ще протече, в€рвам, и фолклорни€т фестивал „ƒе е българското“. “ой ежегодно събира най-добрите читалищни състави на гол€м празник в комплекса „ƒ€до …оцо“ край ќчин дол. —ледват празниците на »скърското дефиле, където редом с общините —воге и Ќови »скър ще премерим сили в културата, спорта, просветата и други дейности от обществени€ живот с цел да се забавл€ваме и обменим опит. »зобщо, културната програма ще остави съгражданите ни без дъх и почивка от хубави емоции.  ан€ всички да съпреживеем заедно хубавите мигове. ўе има за всекиго по нещо и за всички по много (б.а. – смее се).

—лед всичко казано, какво искате да се случи в ћездра до кра€ на първи€ ¬и кметски мандат?

 - ƒа изпълним максимално амбициозната си програма за управление на общината. ј в личен аспект – искам да направим хората по-уверени в бъдещето на ћездра, по-задружни и амбицирани да останат в родни€ си край.

 

 »нтервю на ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј

 
2018-05-06 10:59:39