Стартират масови проверки за излезли от употреба МПС-та

Стартират масови проверки за излезли от употреба МПС-та

 

Стартират масови проверки за установяване на изоставени моторни превозни средства върху имоти общинска собственост, вкл. улични тротоари, улици, паркове, паркинги и др. площи в община Мездра. Еколози ще изготвят констативни протоколи с предписание за предприемане на конкретни последващи действия от страна на собствениците.

 

 
2018-05-03 16:20:09