Разработват устройствен план на Козлодуй

Разработват устройствен план на Козлодуй

Започна изработването на общ устройствен план на община Козлодуй. Той се изработва от екипа на фирма Урбика.С него ще се определят границите на териториите според предназначението им и какви дейности могат да се извършват там, какво може да се строи и как имотът може да се ползва.

Екипът на УРБИКА проведе първите срещи с общинската администрация, кметовете на града и селата, с общинските съветници, директори на училища, представители на Младежкия парламент и Консултативния съвет по въпроси на устройство на територията и строителството. На тях фирмата представи подробно смисъла на ОУП и настоящото положение в Община Козлодуй.
2018-04-30 14:50:56