Наши общински секретари - лидери на национално ниво

Избраха Севдалина Джамбазка за член на Управителния съвет на НАСО

Секретарят на Община Мездра Севдалина Джамбазка бе избрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. В контролния съвет на структурата пък влезе секретарят на романската администрация Антоанета Костадинова. Това стана на 27-ото Отчетно-изборно Общо събрание на Асоциацията, което се проведе на 19 април в град Пловдив.

 Съгласно Устава, бе произведен и избор на нови управителни органи. Делегатите единодушно подкрепиха  София Янчева /секретар на Община Благоевград/  за Председател на УС на  НАСО РБ,  Божидар Кънчев /секретар на Община Бургас/ и  Сезгин Бекир /секретар на Община Кърджали/ за заместник-председатели на Управителния съвет на Асоциацията. По време на срещата бяха обсъдени и приети отчетните документи за 2017 г., бюджета за 2018 г., както и бъдещи дейности на Асоциацията.

Дневният ред на 27-то Отчетно-изборно Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България включваше още приемането на нови членове, отчет за работата на Управителния съвет /УС/ и Контролния съвет /КС/ за 2017 г.
2018-04-25 10:54:19