Бум на кастинги за директори в Мездра

Бум на кастинги за директори в Мездра

Конкурси за директори на училища валят в Мездра. В един ден регионалното управление по образованието във Враца обяви кастинг за началници на 3 учебни заведения в желеничарската община. С нови директори скоро ще се сдобият двете професионални гимназии в Мездра – по механизация на селското стопанство и „Алеко Константинов“, както и средното обединено училище в село Зверино. Мараклиите да оглавят някое от изброените учебни заведения трябва да имат поне 5 години стаж в системата, релевантно образование, да не е осъждан, поставян под запрещение или уволняван от предишна длъжност.

Конкурсът ще се провежда в три етапа- допускане по документи, писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността и интервю. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати ще се публикува на интернет страницата на РУО – Враца. Допуснатите до конкурс кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

Документите се подават до 21 май включително в РУО – Враца.
2018-04-24 13:42:48