Вкарват близо 2 млн. лв. в ремонт на детска градина

Вкарват близо 2 млн. лв. в ремонт на детска градина

Цялостно саниране започва в ДГ „Звездица” в Кнежа. За целта ще бъдат вложени средства в размер на близо 2 млн. лв. Дейностите ще бъдат реализирани по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“. Преди броени дни кметът Илийчо Лачовски подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта в Държавен фонд „Земеделие”. Средствата пък са осигурени от програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г. по подмярка 72. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С парите ще се изпълнят мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на детската градина. Предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на останалата стара дървена дограма с нова. Предвижда се цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на фасадите, покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж. Ще се приложат мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на електроенергия, чрез подмяна на отоплителни тела, монтаж на соларна инсталация от слънчеви колектори и подмяната на част от осветлението с енергоспестяващо такова.

Част от средствата по проекта ще се използват за подобряване на материалната база на детската градина. Предвидено е доставка на оборудване и цялостно обзавеждане – нови мебели, нова техника и уреди, и нови детски пособия за игра.

„С реализацията на този мащабен и изключително значим проект ще осигурим на децата, посещаващи детската градина и на всички бъдещи нейни възпитаници по-добри условия за обучение и развитие. Ремонтираната и модернизирана сграда на Детска градина „Звездица“ ще бъде ефективно експлоатирана с възможно най-малко въздействие върху околната среда.”, категоричен е кметът Илийчо Лачовски.
2018-04-20 16:32:44