Четирима се натискат да чистят снега в Мездра

Четирима се натискат да чистят снега в Мездра

Четири фирми искат да осъществяват зимното снегопочистване на територията на град Мездра и прилежащите села през следващите три години. Това стана ясно след като комисия от Общината с председател инж. Розалина Георгиева – началник на отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ отвори предложените оферти. Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на зимно снегопочистване и поддържане на общинската пътна инфраструктура за периода 2018-2021 година. Обществената поръчка е разделена в 7 обособени позиции.

След отварянето на пликовете с подадените оферти стана ясно, че  фирма „Метропол 2006” ООД – Зверино,  кандидатства за обособена позиция 1, която е  за снегопочистване и опесъчаване на 21,14 км от IV-класната пътна мрежа, в които влизат отсечките: Ребърково - гара Ребърково, Зверино - Оселна, Зверино - Игнатица, шосетата за Очин дол и за Зли дол и Люти брод - посока Челопек, с прогнозна стойност 70 982 лв. без ДДС.

Фирма "Маестрия 07” ЕООД - Роман е изявила желание да работи по обособена позиция 4, с  обхват 16,4 км: границата с община Роман - Старо село - Царевец - Мездра, с прогнозна стойност 55 066 лв. без ДДС. За тази обособена позиция е подала оферта и "ЛКС" ООД – Мездра.

  "ЛКС" ООД - Мездра кандидатства за всички обособени позиции без първа: обособена позиция 2 /с териториален обхват  7 км и обхващаща пътищата в селата Люти дол - Типченица и Люти дол - м. "Клисурата", с прогнозна стойност 23 504 лв. без ДДС/; обособена позиция 3/ обхваща населените места  Мездра - Боденец - Крапец - Върбешница, Долна Кремена - Горна Кремена, Боденец - Върбешница, Кален - Цаконица, Горна Кремена - Върбешница и Горна Кремена - посока Тишевица/. Общата дължина на пътищата, за които фирмата е заявила желание за почистване е 34,7 км с прогнозна стойност 116 512 лв. без ДДС.  За тази позиция е подал кандидатура и  Венцислав Иванов Георгиев земеделски производител от с. Крапец.

Петата - за 15,22 км: граница с община Роман - Ослен Криводол - Лик – Дърманци, с прогнозна стойност 51 104 лв. без ДДС; шестата - за 6,8 км: Мездра - Руска бела, разклона за Руска бела до главен път Е-79, Мездра - Моравица и Мездра - Крета, с прогнозна стойност 22 832 лв. без ДДС.

Седмата последна обособена позиция е  за целогодишно поддържане на общинската пътна мрежа, с прогнозна стойност 83 750 лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 508 500 лв., от която  408 000 лв. е прогнозната стойност за зимното поддържане, а останалите 100 500 лв. - за текущото поддържане на общинската пътна мрежа.
2018-04-18 15:45:18