С нова техника чистят улиците в Мездра

С нова техника чистят улиците в Мездра

Нова техника за почистване на улиците в Мездра, използва вече ОП „Чистота”. От тази седмица предприятието пусна в употреба 10-кубиковата цистерна за вода. Първият обект, който се почисти е най-натоварената улица в града- ул. „Александър Стамболийски“. Със закупуването на този съд, на практика вече може да се приложи и последната функция на многофункционалната машина, използвана през изминалите месеци за транспортиране на 4-кубиковите контейнери за битови отпадъци, а през зимата и за снегопочистване.

„Така с много по-голям обем вода и по-малък разход, ще имаме възможност да измиваме улиците на Мездра и населените места от Общината, много по-бързо и по-качествено. С новата придобивка значително ще се намали съдържанието на фини прахови частици във въздуха и по този начин ще успеем да осигурим по-комфортен начин на живот, както на гражданите в Мездра, така и на тези в селата от Общината “,  заяви Владимир Стоянов – организатор автотранспорт в ОП „Чистота“.
2018-04-18 11:40:12