Продължава подкрепата на семейството, останало без дом

Продължава подкрепата на семейството, останало без дом

Продължава подкрепата от страна на Община Мездра и Националното сдружение на сираците в България към семейството, чиято къща в с. Елисейна изгоря на Цветница. По инициатива на кмета на Общината се проведе среща на изпадналите в беда Росица и Тихомир с Таня Стоянова, собственик на съседна необитаема къща. Закупуването на този имот ще реши проблемите на бездомното семейство. Община Мездра оказа съдействие на страните за подаване и придвижване на заявления за изготвяне на данъчна оценка и скица на имота. Страните се срещнаха и с нотариус, при който бе изготвен предварителен договор за покупко-продажба на името на Тихомир.

Въпреки, че все още Росица и Тихомир нямат нужните 4000 лв. за закупуване на къщата на Таня Стоянова, момичето им даде ключа, за да не се молят всеки ден на съседи да ги приютяват.

Към момента по сметката на Община Мездра с титуляр Росица Стоянова са събрани 2 790.55 лв. За да придобият новия дом, трябват още 1 209.45 лв. и заплащане на задължителните такси по прехвърлянето.

Желаещите да дарят финансови средства на семейството от село Елисейна, чиято къща изгоря на Цветница, могат да го направят по сметката на Община Мездра, банка „ДСК“-клон Мездра.

IBAN: BG95STSA93008425414500

BIC STSABGSF

Код за вид плащане- 445100

Необходимо е в основанието за плащане да бъде оказано, че е дарение за Росица Борисова Стоянова. Други видове дарения се приемат в Общинския център за социални услуги и дейности /ул. "Ив. Вазов" № 2/ от социалния работник Кънчо Даниелов Цаков. Телефон за контакт с г-н Цаков- 0883 323 683.

Росица и Тихомир изказват благодарност към всички добри хора, отделили от личните си средства, за да им помогнат. Майката и бъдещият абитуриент уверяват дарителите, че всички финансови постъпления ще бъдат вложени единствено и само в покупко-продажбата на къщата.
2018-04-18 09:37:23