Модернизират базата на ПГ “Алеко Константинов“-Мездра

Модернизират базата на ПГ “Алеко Константинов“-Мездра

"Българо-Сръбско гурме влак“ е името на проект във връзка, с който представители на Висшето бизнес училище в сръбския град Лесковац бяха на посещение при своите колеги от ПГ „Алеко Константинов“-Мездра.  Ученици и студенти  съвместно изработиха хляб от лимец, който в рамките на проекта ще бъде сертифициран. 

 Общата цел на проекта по програма INTERREG-IPA CBC България – Сърбия е да се увеличи броят на туристическите продукти в трансграничния район, чрез прилагане на иновативни подходи в областта на туризма, включващи разработването и защитата на културното наследство. Проектът е стартирал през месец юли 2017г. и завършва през октомври 2018г. 

 “Дейностите, които ще бъдат извършени в ПГ “Алеко Константинов“ са оборудване на кухнята със съвременни и високо технологични уреди, както и обучение на 20 студента от Висшето бизнес училище в Лесковац, тук в Мездра. На 23 април предстои 23 ученика от нашето училище да заминат за Лесковац на обучителен семинар. Също така сме предвидили посещение на 10 професионални  готвачи от Сърбия и 10- от България, през месец май тази година, които да посетят нашето училище и да проведат обучителен семинар с нашите ученици. През месец юни пък българските готвачи ще посетят Република Сърбия по този проект“, каза директорът на Професионална гимназия „Алеко Константинов“ -инж. Христинка Минова.

 
2018-04-12 13:48:00