Стартират масирани проверки на еднокопитните животни

Стартират масирани проверки на еднокопитните животни

Започват масирани проверки на еднокопитни животни. Ветеринарният лекар на общините Мездра и Роман д-р Иво Иванов запозна кметовете на малките населени места в железничарската община с техните ангажименти по изпълнение на Заповед № РД11-591/29.03.2018г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните- д-р Дамян Илиев. Кметовете следва незабавно да създадат организация за извършване на проверки на регистрираните досиета на всички регистрирани на територията на  ОБДХ животновъдни обекти, в които се отглеждат еднокопитни животни /ЕКЖ/, включително и пасища.

Незабавно съвместно с кметовете на селата ще се създаде организация за извършване на проверки на място на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат ЕКЖ, включително и на пасищата. Проверките ще обхващат спазването на изискванията във връзка с идентификацията на ЕКЖ, включително и на пасища. Проверките ще се извършват поетапно в животновъдните обекти, както следва – от 5 до 10 бр. ЕКЖ; над 10 бр. ЕКЖ и всички останали обекти с ЕКЖ.

При установяване на несъответствия във връзка с регистрация на животновъдния обект, идентификацията на ЕКЖ, хуманното отношение, фуражите и/или здравеопазването на животните ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Проверките ще бъдат извършени в срок до 30.04.2018г. През този период събраната информация ежеседмично ще се представя в ОБДХ-Враца. След приключване на проверките, ще бъде изготвен обобщен доклад  до Българската агенция по безопасност на храните.
2018-04-11 13:15:58