Хора с увреждания излизат на протест

 Хора с увреждания излизат на протест

70 лица с увреждания от Община Мездра ще се включат в националния протест на хората с увреждания от цялата страна. Той ще се проведе на 11 април пред сградата на Министерски съвет. Напрежението сред хората се породи, след като бе предложена нова наредба за медицинската експертиза, която реално може да остави половината лица без инвалидни пенсии.

“Новите правила за освидетелстване променят несправедливо начина за оценяване на вида и степента на трайно намалената работоспособност, като с приоритет в експертизата остава само основното заболяване. Сега всяко едно от множеството увреждания носи допълнителни проценти в медицинската експертиза, като с няколко леки заболявания човек може да постигне същите права, които гарантират тежкото заболяване. Намалената работоспособност и степента на увреждане пък се оценяват процентна скала, което според вносителите на проекта прави преценката субективна и дава възможност на всеки ТЕЛК да дава собствено решение. За нас това не е справедливо, защото всички хора имат равни права, както за живот, така и за лечение, разписано в конституцията на нашата държава”, каза директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия Христова.

Преосвидетелстването ще лиши от инвалидна пенсия около 200 хиляди души, още 200 хил. пък ще изпаднат в по-ниска група, даваща по-малки придобивки. Фиксирането на процент за едно и също заболяване вместо диапазон от проценти също ще навреди на експертизата, тъй като при всеки отделен човек всяко заболяване има различен ход, в зависимост от придружаващите го обстоятелства.
2018-04-10 15:11:30