На Великден в Селановци

На Великден в Селановци

Прекрасен празник организираха ДГ „Мир”, ОУ „Н.Й.Вапцаров” и НЧ „Самообразование 1894”.На него децата за пореден път показаха, че въпреки ваканцията, на тях може и ТРЯБВА да се разчита.

А празниците бяха "две в едно" - Възкресение и Международен ден на освободените от концентрационните лагери роми. Беше пъстро и изпълнено с много  настроение.

Благодарности и на ръководителите Ивалина Русинова, Нина Димитрова, Наталия Смолянова и Юлия Игнатова, както и на читалищните служители, които за пореден път показаха оригинални идеи и готовност да сътворят хубав празник!

 В празника се включи и публична изява на ателие "Празникът и хлябът от раклата на баба" по проект "Твоят час" по ОП НОИР. Участниците в него бяха изработили разнообразни великденски хлябове, които представиха по оригинален начин на публиката.

Тежестта в подготовката поеха учениците, работещи по проект "Всеки ученик ще бъде отличник" към Център АМАЛИПЕ Гостуваха и участници от ЦЛП  Оряхово. На финала децата се състезаваха чие яйце ще бъде победител. И разбира се всички  получиха награди за вложения труд.

 

Петя Русинова


1
2
3
4


2018-04-09 10:02:36